Jelenlegi hely

BMEVESZA403

Tárgykód: 
BMEVESZA403
Tárgy név: 
Gyógyszerek
Félév: 
Tavaszi
Teljesítés: 
Vizsga
Követelmények: 

BMEVESZA403 Gyógyszerek
Tárgykövetelmény: írásbeli vizsga
Jelenléti oktatás esetén a vizsgára bocsájtáshoz szükséges aláírás feltétele az előadások látogatása a szorgalmi időszakban. A vizsgára jogosító aláírás akkor kapható meg, ha az előadásokon tartott jelenlét ellenőrzések (katalógus) minimum 50%-án jelen volt a hallgató.

A 2021 tavaszi félévben, a járványügyi helyzet miatt az előadásokra Teams videokonferneciák formájában kerül sor a "Gyógyszerek2021" csoportban. A csoport elérési címe:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a74f77f191a7d4f87b428369d10c2bae6...

A félév végi aláírás kritériuma: az előadások végén íratott tesztek közül minimum 7 teszt kitöltése és beküldése. A tesztek kitöltése tehát kötelező az aláírásért, de eredménye nem számít be a félév végi vizsgajegybe.

A vizsgákra előre láthatólag a normál tanmenet szerinti vizsgaidőszakban kerül sor. Ha addigra feloldják a korlátozásokat, akkor tanteremben írunk vizsgatesztet, ha ez nem lesz lehetséges, akkor a távoktatási felületen hozunk létre vizsgateszteket.

A tárgyból elektronikus (és nyomtatott) jegyzet van: http://www.interkonyv.hu/konyvek/ Gyógyszerek

Az előadások ábraanyaga hozzáférhető a tárgy alábbi tárhelyén:
http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/gyogyszerek
felhasználónév: gyogyszerek
jelszo: Ahk0daih

Utoljára módosítva: 
2023, április 28 - 12:18