Jelenlegi hely

BMEVESZM201

Tárgykód: 
BMEVESZM201
Tárgy név: 
Szerves vegyipari technológiák II
Félév: 
Őszi
Teljesítés: 
Félévközi jegy
Követelmények: 

A tárgy anyagának ismerete.
Az órák anyaga ábrák vagy vázlat formájában a megfelelő alkalom előtt fölkerül a tanszéki honlapra.
A jelenlegi vis major helyzetben az utolsó két oktatási hét valamelyikén lesz a egy írásbeli zárthelyi.
Konzultációk igény szerint lesznek tartva.
4 laborgyakorlat (hiányzás nélküli) teljesítése szükséges legalább 2,00-ás átlaggal.
Laborkövetelmények: A gyakorlatok kumuláltan lesznek megtartva. A laborbevezető előadás helyéről és időpontjáról e-mail-ben értesítjük a hallgatókat. A labor teljesítéséhez a laborbeosztásban megadott gyakorlatok elvégzése szükséges. A gyakorlatokra előre fel kell készülni az előiratokból. A felkészültséget a gyakorlatvezetők szóbeli vagy írásbeli diger formában ellenőrzik. A gyakorlat elvégzése után egyéni jegyzőkönyvet kell leadni. A laborjegyet az egyes gyakorlatok eredményeinek átlaga adja.
A jegy kialakulása: A félév végi számonkérés (66%) és a laborjegy 2 tizedes átlaga (33%) adja.
További információ a labor honlapján található.

A honlap címe: 
Előadások diasorai, ZH eredmények: http://oct.bme.hu/vt-MSc/
Belépési adatok
Belépési név: 
eduID Bejelentkezés és Neptun tárgyfelvétel után látható
Belépési jelszó: 
eduID Bejelentkezés és Neptun tárgyfelvétel után látható
A honlap címe: 
Belépési adatok
Belépési név: 
eduID Bejelentkezés és Neptun tárgyfelvétel után látható
Belépési jelszó: 
eduID Bejelentkezés és Neptun tárgyfelvétel után látható
Utoljára módosítva: 
2020, augusztus 19 - 09:05