You are here

Oktatott tárgyakt típusai

  • Oktatott tárgyak
SZK csoport SZKT csoport

 A vegyészmérnöki szak BSc képzésben kötelező tárgyak

Szerves kémia I előadás és gyakorlat

Szerves kémia II előadás és gyakorlat

Szerves szintetikus labor

 

A gyógyszeripari szakirányú BSc képzés kötelező tárgyak

Szerves kémia III

Szerves kémia labor II

 

 A biomérnöki szak BSc képzésében kötelező tárgyak

Szerves kémia biomérnököknek

Biomolekulák kémiája előadás és laboratóriumi gyakorlatok

Válogatott fejezetek a biomolekulák kémiájából

 

A környezetmérnöki szak BSc képzésében kötelező tárgyak

Kémia II

Kémia gyakorlat

BSc képzés választható tárgy

Szerves vegyületek nevezéktana

 

A vegyészmérnöki MSc és gyógyszervegyészmérnöki MSc
képzésben kötelező tárgy

Szerves kémia előadás

A gyógyszervegyészmérnök MSc képzésben kötelező tárgy

Modern szintézis módszerek

 

A biomérnöki szak MSc képzésében kötelező tárgy

 

Bioinformatika 2 – proteomika

 

A gyógyszeripari BSc képzésben, a gyógyszermérnöki MSc szakon,
illetve más szakirányokon és szakokon is választható tárgyak

Biokatalízis előadás

Makrociklusok kémiája

NMR spektroszkópia és alkalmazásai a szerves kémiában

Angol nyelvű képzés tárgyai

Organic Chemistry I
Organic Chemistry II
Organic Chemistry Laboratory Practice

 

A vegyészmérnöki szak BSc képzésében kötelező tárgyak

Biztonságtechnika

Szerves vegyipari technológiák

Szerves vegyipari technológiák laborgyakorlat

Vegyipari technológiák környezetmérnököknek

Gyógyszerek
 

A gyógyszeripari szakirányú BSc képzésben kötelező tárgyak

Szerves vegyipari alapfolyamatok
Gyógyszerkémiai alapfolyamatok
Gyógyszerkémiai alapfolyamatok labor
Gyógyszeripari technológia
Tervezés
Gyógyszerkészítmények formálása

A BSc képzésben kötelező tárgyak

Gyógyszerhatóanyagok optimálási pararméterei (ezen kívül
az MSC választható tárgyak is felvehetők, l. lejjebb)

A vegyészmérnöki MSc képzésben kötelező tárgyak

Szerves kémiai technológia II
Szerves vegyipari alapfolyamatok folyamatmárnököknek

A gyógyszervegyészmérnöki MSc képzésben kötelező tárgyak

Ipari szerves kémia
Környezetbarát kémia és technológia
Növényvédőszerek kémiája és technológiája
Gyógyszeripari technológia II
Gyógyszerkémia

Hatóanyaggyártás minőségbiztosítása
Gyógyszeripari innováció
Gyógyszertervezés

A környezetmérnöki MSc képzésben kötelező tárgy

Vegyipari technológiák környezetmérnököknek
 

A gyógyszeripari BSc képzésben, a gyógyszermérnöki MSc szakon,
ill. más szakirányokon, szakon is választható tárgyak

Gyógyszeripari fejlesztésa
Szerves foszforvegyületek kémiája
Poláris fémorganikus vegyületek
Farmakokinetika
b
Gyógyszerhatástani ismeretek
b
Hormonok
Bioanyagok kémiája és technológiája
Gyógyszeripari anyagvizsgálati módszerek

A műanyag- és textilipari, valamint anyagtudományi szakirányon
(is) választható tárgyak:

Korszerű csomagolástechnika
A tűzmegelőzés korszerű módszerei 

Az angolnyelvű képzés tárgyai:

Organic Chemical Technology
Organic Chemical Technology Practice
Medicines
Safety

 

a Részben átfed a Gyógyszeripari innováció c. tárggyal
b Részben átfednek egymással
 

Szerzői jog
Ezen  webszerveren található alkotások összességét  szerzői jog védi. A szerzők, illetve BME SZKT Tanszék vezetőjének előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a fenti oldalakon található szöveges és képi tartalom

bullet egészének vagy részének másolása, kivéve a saját felhasználás céljára történő kinyomtatása vagy számítógépes háttértárolóra rögzítése,
bullet nyilvánosságra hozatala,
bullet tükrözése, vagy bármilyen más formában történő újraközvetítése.